Loading...

God tid til at søge kompensation

Der er stadig god tid til at søge kompensation for de mest gængse hjælpepakker

Corona4. juni 2020

Oprindeligt blev hjælpepakkerne lavet for at afdække en tre måneders periode fra marts til juni 2020.

I mellemtiden er perioden for de fleste pakker blevet udvidet med en måned, så perioden udløber 8/7 2020. Samtidig er ansøgningsfristerne også forlænget. De 4 kompensationsordninger, som flest af vore kunder anvender er følgende:

 

  Periode Ekstra periode Ansøgningsfrist

Rentefrit momslån
 
   

15/6 2020


Lønkompensation
 

9/3 – 8/6 2020
 

9/6 – 8/7 2020
 

31/7 2020
 

Selvstændige
 

9/3 – 8/6 2020
 

9/6 – 8/7 2020
 

31/8 2020
 

Faste omkostninger
 

9/3 – 8/6 2020
 

9/6 – 8/7 2020
 

31/8 2020
 

 

Rentefrit momslån

Små og mellemstore virksomheder kan ansøge om et rentefrit lån, som beløbsmæssigt svarer til den momsangivelse, der havde frist 2. marts 2020.

Virksomheder, som er registreret for lønsumsafgift efter metode 4 med ansatte, kan ansøge om et lån, der beløbsmæssigt svarer til den lønsumsafgift, virksomheden har angivet for 1. kvartal 2020. 

De virksomheder, som har angivet lønsumsafgift af overskuddet for indkomståret 2019 eller det skæve indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019, kan ansøge om et lån, som beløbsmæssigt svarer til en fjerdedel af afgiftens størrelse for indkomståret 2019. Det er kun virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter metode 4, som kan få lånet, f.eks. læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd og kultursektoren.

Faste omkostninger

Hvis man nåede at søge om kompensation for faste omkostninger og få sin ansøgning afgjort inden perioden blev forlænget med en måned, er man nødt til at søge igen for at få den ekstra måned med. 

Det er muligt at ansøge på alle de nævnte ordninger via virk.dk. Her er det også snart muligt at genansøge om omkostningsposter, som eventuelt tidligere er afvist af Erhvervsstyrelsen på grund af utilstrækkelig dokumentation.

Der er store krav til dokumentation i forbindelse med ansøgning om kompensation for faste omkostninger.

Hvis man ikke har vedhæftet de relevante dokumentationer på de enkelte omkostningstyper, så afviser Erhvervsstyrelsen disse poster i ansøgningen. Det betyder, at man skal søge om disse igen, når man har fremskaffet den nødvendige dokumentation.

Vi skal som revisorer erklære os om de realiserede tal i referenceperioden (som ligger forud for kompensationsperioden). Vores erklæring omfatter ikke virksomhedens forventning til omkostningerne i kompensationsperioden. Vi har forståelse for, at vi som samfund skal sikre os, at svindlere ikke bare har fri adgang til midler, som de ikke er berettigede til. Det er vores indtryk, at Erhvervsstyrelsen har lagt en meget restriktiv linje med hensyn til den krævede dokumentation, så virksomhederne skal være meget omhyggelige med opfyldelse af dokumentationskravet.

Ordningen for faste omkostninger har desuden i perioden skulle finde sine ben at stå på med hensyn til, hvilke omkostninger der kan være omfattet. Der kommer fortsat nye afklaringer/afgørelser om dette.

Hvis du som virksomhedsejer overvejer at ansøge om kompensation for faste omkostninger, og du ikke akut mangler likviditeten, så kan det være en fordel at vente lidt med at ansøge, fordi der så måske er mere afklaret omkring dækkede omkostningstyper. Og uanset tidspunktet for ansøgning eller genansøgning så er det vigtigt at få fremskaffet den nødvendige dokumentation for omkostningerne. Vi står gerne til rådighed for en gennemgang og vurdering af dokumentationen, inden ansøgningsprocessen igangsættes.

 

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up