Loading...

Kompensationsordning for faste omkostninger

Corona8. april 2020

Denne Corona-kompensationsordning er interessant for virksomheder, som forventer et omsætningstab på 40 % eller mere i perioden 9. marts 2020 – 8. juni 2020, og som har faste omkostninger på mindst 25.000 kr. i perioden.

Afhængigt af omsætningsnedgangens størrelse kan der opnås kompensation til dækning af faste omkostninger på 25-80 %. Og i tilfælde af forbud mod at holde åbent udgør kompensationen 100 %.

Ansøgning om kompensation kan indsendes fra 8. april 2020 og helt frem til 30. juni 2020. Man skal søge om kompensation på én gang for hele perioden. Med ansøgningen skal indsendes en revisorerklæring.

Som revisorer skal vi erklære os med høj grad af sikkerhed, hvilket stiller store krav til det arbejde, vi skal udføre i forbindelse med ansøgning om kompensation. I den forbindelse vil der blandt andet være fokus på korrekt periodisering af både omsætning og faste omkostninger. Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorpåtegningen, dog er maksimal godtgørelse 16.000 kr.

Vi er naturligvis allerede nu klar til at hjælpe dig med at udarbejde opgørelserne til ansøgningen, og kort efter påske er vi også klar til at foretage vores revision med tilhørende erklæring. Når ansøgningen med tilhørende dokumentation er godkendt af Erhvervsstyrelsen, udbetales kompensationen til virksomhedens Nemkonto.

Omsætning

Vi skal erklære os om den realiserede omsætning for referenceperioden, der som udgangspunkt er 1. april 2019 – 30. juni 2019.

Derudover skal virksomheden på ansøgningstidspunktet angive den forventede omsætning i perioden 9. marts 2020 -8. juni 2020. Dette bruges til at opgøre det forventede omsætningsfald, som afgør, om man får 25 %, 50 % eller 80 % kompensation for de faste omkostninger.

Faste omkostninger

På ansøgningstidspunktet skal vi ligeledes erklære os om opgørelsen af de faste omkostninger for referenceperioden, der som udgangspunkt er 1. december 2019 – 29. februar 2020.

Desuden skal virksomheden på ansøgningstidspunktet opgøre de forventede faste omkostninger for perioden 9. marts – 8. juni 2020.

Der er tale om omkostninger som eksempelvis afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renter. Virksomheden skal i videst muligt afværge unødvendige omkostninger. Lønudgifter tæller som udgangspunkt ikke med.

Endelig opgørelse senest 8. december 2020

Når perioden er afsluttet, skal virksomheden senest 8. december 2020 indsende en opgørelse over faktisk omsætning og faktiske afholdte omkostninger i perioden 9. marts 2020 – 8. juni 2020. Herefter vil der ske en regulering, der kan ende ud i en tilbagebetaling af for meget modtaget kompensation eller i en ekstra udbetaling af for lidt modtaget kompensation.

Der er strenge kontrolprocedurer vedrørende denne hjælpepakke. Og hvis det viser sig, at virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger, kan det føre til, at retten til kompensation bortfalder helt.

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up