Loading...

Nyheder

Her finder du relevante artikler og informationer om alt inden for revision, regnskab og rådgivning. Se den samlede oversigt eller vælg efter emner. Du kan også se eksempler på vores nære samarbejder under ”kundecases”.

Øvrigt

Erfarne revisorer søges

Efter overtagelse af PwC' kontorer i Ringkøbing og Skjern er vi klar til yd ...

23. december 2019

Øvrigt

Partner Revision overtager PwC’s afdelinger i Ringkøbing og Skjern

Som led i den strategiske planlægning har PwC ønsket at afhænde sine afdeli ...

17. december 2019

Skat

SLUT MED NEDSAT BO- OG GAVEAFGIFT

Reglerne rulles tilbage Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der ...

26. november 2019

Skat

LOVFORSLAG OM BESKATNING AF FRI TELEFON

Tilbagerulning af reglerne for beskatning af telefon og internet Fri tel ...

26. november 2019

Moms og afgifter

EU-VAREHANDEL

Konsignationslagre Fra den 1. januar 2020 forenkles momsreglerne for kon ...

20. november 2019

Øvrigt

Ledelsesmæssigt generationsskifte i Partner Revision

Hidtidige administrerende direktør Lars Ole Mortensen ønsker fremover at ko ...

1. oktober 2019

Øvrigt

Gratis morgenmøde fredag den 27/9 på Museum Jorn

Kan en virksomhed anno 2019 "nøjes" med at have fokus på bundlinjen? Hva ...

2. september 2019

Øvrigt

Ny ferielov

Den 1. september 2019 startede overgangsåret mellem den gamle og den nye fe ...

2. september 2019

Skat

Nedsat dansk skat ved arbejde i udlandet

Ligningslovens § 33 A Ligningslovens § 33 A er en intern dansk lempelses ...

15. august 2019

Skat

Beskatningsgrundlag bil - nyvognspris

Hvad er nyvognsprisen – når bilen ikke er helt ny? Den skattepligtige væ ...

11. august 2019

Skat

Stilstandsforsikring

Ingen beskatning af fri bil En hovedaktionær var blevet beskattet af fri ...

7. august 2019

Kundecases

Dansk cykeltøj - med italienske rødder

Hans kendskab til cykelsport er så stort, at han forudså sejren: To dage fø ...

2. juli 2019

Øvrigt

Sådan bruger du ReviBoks

ReviBoks er Partner Revisions kundeportal, hvor du som kunde kan få adgang ...

14. juni 2019

Revision og regnskab

Tid til "indsendelse" af årsrapporter

Indsendelse er nok lidt af en tilsnigelse, idet årsrapporter som bekendt in ...

20. maj 2019

Skat

Danske pensionsudbetalinger til Frankrig

Beskatning af pensioner I 2007 opsagde Danmark dobbeltbeskatningsoverens ...

2. maj 2019

Skat

Salg af fast ejendom

Lovforslaget om en sælgerpantebrevsmodel Det foreslås at indføre en sælg ...

24. april 2019

Skat

Udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål

Skatteregler for værelsesudlejning mv. Ved værelsesudlejning eller udlej ...

17. april 2019

Skat

Skattefri seniorpræmie

Skattefri præmie til folkepensionister på arbejdsmarkedet Den skattefri ...

8. april 2019

Øvrigt

Krav om registrering af varebiler

I disse dage dumper en skrivelse ind i virksomhedernes digitale postkasser ...

8. marts 2019

Revision og regnskab

Ny ferielov

Med den nye ferielov, som Folketinget vedtog for godt et år siden, blev en ...

28. februar 2019

Skat

Årsopgørelsen er klar om en måned - det skal du vide

Skattestyrelsen åbner for adgang til årsopgørelsen for 2018. Er der noget, ...

14. februar 2019

Moms og afgifter

Produktionsskoler

Skattestyrelsen har i efteråret 2018, på baggrund af en afgørelse fra EU-do ...

11. februar 2019

Skat

Øboere får skattefradrag

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der forbedrer reglerne for befo ...

6. februar 2019

Skat

Aktier i virksomhedsordningen?

Den altovervejende hovedregel er, at midler i virksomhedsordningen ikke må ...

1. februar 2019

Skat

Placering af ledig kapital

Virksomhedsejere, der driver virksomhed i personligt regi og som anvender v ...

28. januar 2019

Skat

Restskat og overskydende skat 2018

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2018 skal betali ...

30. november 2018

Skat

Overdragelse af udlejningsejendom

Landsskatteretten har godkendt, at en ejendom, der var købt for nylig, kunn ...

21. november 2018

Skat

Sommerhusudlejning

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der forbedrer reglerne ...

11. september 2018

Skat

Beskatningsgrundlag - fri bil

En nylig afsagt byretsdom tager stilling til, hvad der skal forstås ved ”ny ...

7. september 2018

Skat

Aktiesparekonto

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i slutningen af 201 ...

20. august 2018

Skat

Deleøkonomi

I maj måned 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om mere attraktiv ...

11. juni 2018

Skat

Hvornår er en bil specialindrettet?

En specialindrettet bil er et begreb, som kendes både på moms- og skatteomr ...

23. maj 2018

Skat

Lavere skat på arbejdsindkomst

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der indeholder skattelettelser ...

22. maj 2018

Skat

Skattepligt

Folketingets Lovsekretariat har oplyst, at det lovforslag, som var sendt i ...

22. maj 2018

Skat

Ændring af skatteregler

Folketinget har behandlet og vedtaget en lang række lovændringer på skatteo ...

14. maj 2018

Moms og afgifter

Omstrukturering og moms

Ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse sker d ...

27. marts 2018

Moms og afgifter

Momspligt?

Flere og flere selvstændige erhvervsdrivende er begyndt at drive virksomhed ...

20. marts 2018

Skat

Ny lovgivning på skatteområdet

Skatteministeren har fremsat lovforslag, der - såfremt de vedtages - medfør ...

15. marts 2018

Moms og afgifter

Salg af ejendom - momsmæssige betragtninger

Som udgangspunkt opstår der ikke momspligt ved enkeltstående salg af fast e ...

7. marts 2018

Øvrigt

Praktikplads-AUB - ingen grund til panik

I januar 2018 er der i virksomhedernes digitale postkasse kommet informatio ...

5. februar 2018

Kundecases

Alpisterne på heden

Markant, elegant – uden at være prangende. Så præcist sætter administrerend ...

16. januar 2018

Skat

Indbetaling på aldersopsparing - nye regler på vej!

Aldersopsparing – som vi kender den! Siden 2013 har man kunnet indbetale ...

21. december 2017

Kundecases

Et sundhedshus for kæledyr

Kemien mellem dyrlægen og veterinærsygeplejersken var på plads, ambitionern ...

19. december 2017

Kundecases

Admipartner i Ikast bliver en del af Partner Revision

Bag AdmiPartner står registreret revisor Lars Schmidt Johannsen og statsaut ...

2. december 2017

Skat

Ekspertskatteordningen

Ekspertskatteordningen Man behøver ikke at være ekspert for at blive omfat ...

29. november 2017

Skat

Fradrag for lønudgifter

Baggrunden for lovforslaget Højesteret har taget stilling til, om en bank ...

28. november 2017

Kundecases

Transport med omtanke

Det var lidt af en tilfældighed, at Jan Lillegaard slog vejen forbi vognman ...

27. november 2017

Skat

Restskat og overskydende skat 2017

Restskat Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er ...

24. november 2017

Skat

Ændringer på skatteområdet

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået en aftale ...

14. november 2017

Øvrigt

REVISIONSKONTORET I VIDEBÆK ER BLEVET EN DEL AF PARTNER REVISION

Sammenlægningen betyder, at Revisionskontoret i Videbæks nuværende kunder o ...

10. oktober 2017

Skat

Erhvervs- og iværksætterudspil

Regeringen har fremlagt et ”Erhvervs- og iværksætterudspil”, som indeholder ...

30. september 2017

Skat

Splitleasing

Særlig ordning Hvis en arbejdsgiver leaser en firmabil, som stilles til pr ...

19. september 2017

Skat

Regeringens skatteudspil

Skatteudspillets indhold Hovedoverskriften er ”Sådan forlænger vi opsvinge ...

4. september 2017

Skat

Ny lovgivning på skatteområdet

Folketinget har afholdt afslutningsdebatten for indeværende folketingsår og ...

8. juni 2017

Kundecases

Sparring om det bedste indblik, udsyn og fremsyn

Johan Farstad er ud af en stolt norsk brillefamilie. Hans farfar grundlagde ...

1. juni 2017

Kundecases

Her får et forholdsvist tørt taljob helt nye dimensioner

Jonna Jensen kunne ikke holde til det ensformige arbejde ved symaskinen. Hu ...

1. juni 2017

Skat

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Er man medejer af en virksomhed, der drives i et K/S, P/S eller I/S, er man ...

28. april 2017

Kundecases

Uhre Friskole sætter pris på godt samarbejde

"Uhre Friskole er fra 2005, og lige fra starten har vi haft Partner Revisio ...

3. april 2017

Skat

Flypendleres befordringsfradrag - LOVFORSLAGET BLEV IKKE TIL NOGET

Lovforslaget lød i første omgang således: Skatteministeren har fremsat l ...

3. april 2017

Moms og afgifter

Lavere afgift ved generationsskifte

Skatteministeren har fremsat lovforslag om lavere bo- og gaveafgift ved gen ...

30. marts 2017

Skat

Personalesommerhus og beskatning

Når et selskab anskaffer sig et sommerhus, så skal en hovedaktionær som hov ...

20. marts 2017

Skat

Skattefri kørselsgodtgørelse - krav til lønnens størrelse

En arbejdsgiver kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, ...

28. februar 2017

Moms og afgifter

Moms af "gratis" varer og tjenesteydelser

SKAT har fokus på den momsmæssige behandling af salgsfremmende tiltag – ogs ...

22. februar 2017

Skat

Dyre biler på gule plader

Gulpladebiler, der er specialindrettede til brug for arbejdet, er ikke omfa ...

17. februar 2017

Skat

Konkret lovforslag fremsat

Lige siden forhandlingerne op til samt aftalen om finansloven for 2016 har ...

16. januar 2017

Skat

Lovindgreb mod visse anpartsprojekter

Skatteministeren har fremsat lovforslag, der med øjeblikkelig virkning har ...

13. januar 2017

Kundecases

Fra fabriksskorstenen til stuerne i Brande

Processen har været lang og udfordrende. På grund af teknologi og i høj gra ...

24. november 2016

Revision og regnskab

Bliver kapitalejerlån lovlige?

Erhvervsstyrelsen har i et høringsudkast til et lovforslag om ændring af se ...

13. juli 2016

Kundecases

Succesfuldt design og livsstil - på nettet og i virkeligheden

En 21-årig ung jyde på cykel rundt til københavnske leverandører af designm ...

25. maj 2016

Øvrigt

Husk registrering i ejerregisteret

Alle eksisterende og nye aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselsk ...

5. juni 2015

Kundecases

Autoforhandler i en fart

Det begyndte egentlig som en privat passion. I Silkeborg var Jens Fisker vi ...

22. maj 2015

Revision og regnskab

Vigtige ændringer til årsregnskabsloven

Erhvervs- og vækstministeren fremsatte den 28. januar 2015 et lovforslag ti ...

21. maj 2015

Kundecases

JBS dribler ud i hele verden

I Herning er undertøjsfirmaet JBS Textile Group i løbet af kun en sæson ryk ...

22. maj 2014

Kundecases

Iværksættere med G-kraft

I Danmark er kommunerne i Region Midtjylland bedst til at skabe private arb ...

22. maj 2014

Kundecases

Kvindelig succes på tagryggen

Lone Frederiksmose orker ikke omsorg: Hun slæber helst selv den tunge sæk o ...

22. maj 2014

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up