Loading...

Persondatapolitik

Dataansvar
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller, hvordan vi behandler disse data.

Vi opererer i en branche, som i alle år har været underlagt krav om, at vi behandler alle oplysninger om vore kunder og deres forhold yderst fortroligt. Derfor er det ikke nyt for os at skulle beskytte data, herunder persondata. Vi arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder persondataforordningen.

Når vi udfører lovpligtig revision og andre erklæringsopgaver for vore kunder, anser vi os for dataansvarlige. Vi er derudover naturligvis også dataansvarlige for så vidt angår de personoplysninger, vi behandler i forhold til at administrere vore samarbejder med kunder, medarbejdere og andre, hvor vi selv bestemmer formålet med behandlingen.

I forbindelse med visse ydelser betragter vi os som databehandler, det kan for eksempel være i forbindelse med lønadministration for vore kunder.

Indeværende persondatapolitik omfatter oplysning om vores behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige.

Behandling af data i forbindelse med kundesamarbejdet
Vi indsamler og behandler personoplysninger både ved etablering af samarbejdet med kunden og løbende herefter.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige til det aftalte formål. Det drejer sig om almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og emailadresser på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og email på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Vi behandler almindelige personoplysninger for at kunne levere vore ydelser, for at kunne fakturere mv, og for at opfylde krav i vores lovpligtige kvalitetsstyringssystem. Derudover anser vi behandling af almindelige personoplysninger som nødvendig for at kunne styre og udvikle vores forretning.

Herudover indsamler vi pas- og/eller kørekortoplysninger, herunder cpr-nr. på vore kunder og kunders ejere. Dette er nødvendigt for at opfylde kravene, som vi skal overholde, i "Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)".

Behandling af data i forbindelse med vore ydelser
Vi indsamler og behandler personoplysninger om kunder og i visse tilfælde personoplysninger om kunders medarbejdere.

Det drejer sig om almindelige personoplysninger, herunder navn og adresse, økonomioplysninger samt cpr-nr. på kunderne. Herudover behandler vi almindelige personoplysninger (dvs. navn, adresse, telefonnummer, medarbejder- og lønnummer, økonomioplysninger og kontooplysninger) samt cpr-nr. på kunders medarbejdere.

Desuden indsamler vi oplysninger om verserende eller mulige retssager mod kunden.

Vi behandler de indsamlede oplysninger til brug for at afgive en erklæring i henhold til revisorloven.

Behandling af data i forbindelse med leverandører og samarbejdspartnere
Vi indsamler og behandler personoplysninger om vore leverandører og samarbejdspartnere, herunder personoplysninger om personer ansat hos leverandører eller samarbejdspartnere.

Vi behandler kun almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger.

Formålet med behandling af disse oplysninger er at kunne modtage varer og ydelser fra vore leverandører og samarbejdspartnere.

Grundlaget herfor er et sagligt hensyn til at kunne opfylde kontrakten med leverandøren eller samarbejdspartneren.

Behandling af data fra vore hjemmesider
Vi indsamler de personoplysninger, som besøgende på www.partner-revision.dk,  www.revisorelev.dk eller revisortrainee.dk selv afgiver til os, eller som de pågældende har givet samtykke til.

Ved besøg på de nævnte hjemmesider informerer vi om indsamlingen af personoplysninger. Nogle faciliteter på hjemmesiderne forudsætter, at der afgives visse personoplysninger. Det kan eksempelvis være ved tilmelding til nyhedsbreve, anmodning om møde med revisor, ansøgning om job.

De indsamlede oplysninger kan eksempelvis være navn, emailadresse, telefonnummer, firmanavn, stillingsbetegnelse. Disse oplysninger indsamler vi for at kunne betjene besøgende efter deres eget ønske, afgivet på en af de nævne hjemmesider. Grundlaget er således de besøgendes samtykke.

Herudover indsamler vi oplysninger om de besøgenes færden på de nævnte hjemmesider. Disse oplysninger behandler vi til brug for målrettede markedsføringsaktiviteter. Vores grundlag for at indhente disse oplysninger er vores saglige interesse i at tilpasse vores markedsføring for at udvikle vores forretning.

Brug af cookies
Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

Behandlingssikkerhed
Sikkerhed er vigtig for os. Det er essentielt, at kunderne kan stole på, at vi overholder vores tavshedspligt. Det er en del af vores kultur, at vi arbejder med fortrolige data.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre beskyttelse af kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Kun når vi har et lovligt grundlag herfor, videregiver vi personoplysninger.

Det kan være tilfældet, når vi benytter underleverandører, herunder rådgivere, i forbindelse med levering af vore ydelser. I disse tilfælde vil der kun blive udleveret de personoplysninger, som er nødvendige for, at de kan levere den aftalte ydelse. Samtidig indgås de nødvendige aftaler for at sikre, at data er beskyttet, således at vi kan overholde vore pligter til at beskytte data.

Når vi pålægges at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder eller tredjeparter, gør vi kun dette, hvis det er krævet i gældende lovgivning eller regulering.

Perioden for behandling af personoplysninger
Vi sletter personoplysninger, når vi ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem.

Perioden herfor afhænger af de forpligtelser, vi har ifølge gældende lovgivning, revisortilsyn, andre offentlige myndigheder samt til sikring af dokumentation.

Rettigheder
Vi er som dataansvarlig forpligtet til at opfylde dine rettigheder.

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du sidst i denne politik.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Ændringer i persondatapolitikken
Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik.

Persondatapolitikken er senest opdateret den 26. juni 2024.

Kontakt
Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76
Industrivej Nord 15
7400 Herning
Tlf. 9712 5022

www.partner-revision.dk
persondata@partner-revision.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up