Loading...

Andelstanken, regnskaber OG GOD SPARRING

Partner Revision sørger for regnskaber og sparring for mere end 100 andelsboligforeninger i Midt- og Vestjylland. En rådgivning der kan vise sig værdifuld selv på et stærkt reguleret område som andelsboligforeninger

Kundecases3. oktober 2019

Historisk er andelstanken tæt på tudsegammel. Idéen om at kombinere forretning med en forening, hvor medlemmerne også er ejerne med én stemme hver, opstod oprindeligt i England, mens Danmark fik sin første brugsforening i 1866 i Thisted. Andelsformen blev forholdsvis hurtigt ramt af brancheglidning – mejerier, banker og sågar boliger blev efterhånden etableret i fællesskab. Og den eksplosive vækst i antallet af andelsforeninger blev til andelsbevægelsen, som også blev et vigtigt fundament i ”Foreningsdanmark”. Med dybe kulturhistoriske rødder er fællesskabstanken stadig stærk i Danmark. Blandt andet på boligområdet. Også i Midt- og Vestjylland, selv om andelen af andelsboligforeninger er størst omkring landets allerstørste byer. Og samlet set for alle otte kontorer, geografisk fordelt fra Silkeborg i øst til Ringkøbing i vest, er Partner Revision sparring og regnskabsansvarlig for mere end 100 andelsboligforeninger.

Eksternt samarbejde giver tryghed

Private andelsboligforeninger er reguleret af lovgivningsmæssige krav. Det betyder, at regnskabsføringen på nogle områder handler om at udfylde de lovpligtige skemaer. Det er et stykke ad vejen standardarbejde, men forvaltet med indsigt kvalitetssikrer det andelsboligforeningernes administrative opgaver, siger statsautoriseret revisor og partner Ole B. Søndergaard, Partner Revision i Ikast.

En ekstern revisor giver også en tryghed både for en sælger og en køber i, at foreningens økonomi er revideret, lige som det giver generel tryghed til den menige andelshaver, siger Ole B. Søndergaard. Af den enkelte andelsboligforenings vedtægter fremgår det, om der skal være ekstern revisor på foreningens regnskabsarbejde. Lovmæssigt skal værdisætningen af andelsejernes boliger fremgå af årsregnskabet. Der findes flere metoder til at opgøre andelsbevisets værdi. Det er et af de områder, hvor vi udover regnskabsbistand også sparrer med en lang række andelsboligforeninger. I forhold til beregningsmodel for værdisætningen er det vores opgave at matche modellen til andelsboligforeningens profil. Det kan handle om låneoptag, låneomlægning, opsparing, afdrag… Nogle ønsker gældfrihed, andre ønsker at minimere afdrag, og alt det påvirker værdiansættelsen af de enkelte ejeres bolig.

Moderne andelsboliger 

Til trods for, at andelstanken har mange år på bagen, og i det forrige århundrede var særdeles innovativ, forudser Ole B. Søndergaard, at tendensen med at eje i fællesskab hverken er forældet eller under udfasning. Han peger på, at flere nye og moderne økonomiske former som for eksempel deleøkonomi, crowdfunding og virksomheders sociale ansvar bygger på værdierne fra andelstanken. Og i takt med, at for eksempel andelen af offentlige boligbegreber som plejehjemspladser og ældreboliger bliver færre, vinder private boformer som seniorfællesboliger og oldekoller, som de populært betegnes, frem. Af blandt andet en rapport fra Realdania fremgår det, at fælles boformer har tendens til at give øget livskvalitet. Seniorfællesboliger og oldekoller egner sig godt til andelsboligformen, så vi sørger naturligvis også løbende for både opkvalificering og udvikling på det område i Partner Revision, siger Ole B. Søndergaard.

Private andelsboligforeninger
En bolig i en privat andelsboligforening er ejet af andelsboligforeningen, hvis medlemmer har brugsret til foreningens boliger. Medlemmerne har andel i foreningens formue, og foreningens formål er at eje og drive ejendommen. Værdien af en andelsbolig er ikke fri som i en ejerbolig. Den fastsættes på andelsboligens generalforsamling. I de fleste andelsboliger er det dog tilladt at handle sit andelsbevis til en lavere pris end den fastsatte. Der er tre måder at opgøre andelskronen på. Man kan vælge at:

  • Tage udgangspunkt i en fremskrivning af anlægs- eller købssummen for ejendommen. Den metode kan give en andelskrone under markedsprisen for tilsvarende lejligheder.
     
  • Benytte en pris, der knytter sig til den offentlige vurdering. Den metode kan give priser, der enten er højere eller lavere end markedsprisen.
     
  • Få en valuar eller flere valuarer til at fastsætte prisen ud fra en vurdering af ejendommens værdi. Med den metode bliver prisen naturligt afhængig af den enkelte valuars vurdering.

(Kilder: Danmarkskanon, Realdania og Wikipedia)

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up