Loading...

Nyheder

Her finder du relevante artikler og informationer om alt inden for revision, regnskab og rådgivning. Se den samlede oversigt eller vælg efter emner. Du kan også se eksempler på vores nære samarbejder under ”kundecases”.

Revision og regnskab

Ny bogføringslov - krav til bogføringssystem.

Som følge af den nye bogføringslov skal alle mindre selskaber (f.eks. holdi ...

4. juli 2024

Øvrigt

Hovedpunkterne i den nye grønne trepartsaftale

Regeringen, landbruget, kommunerne, fagforeningerne og en række miljøorgani ...

27. juni 2024

Skat

Familieejede virksomheder får bedre rammer

Regeringens forslag vil gøre det lettere og mere trygt at overdrage familie ...

27. juni 2024

Øvrigt

Reception for John

Vores kollega John Andersen fejrer sit 40 års jubilæum. I den anledning inv ...

26. juni 2024

Øvrigt

Reception for Poul

Efter en flot karriere på 49 år i revisorbranchen ønsker vores kollega Poul ...

4. juni 2024

Skat

GUIDE : Sådan fravælger du indefrysning

Stigningen i boligskatten optages som et lån hos skatteforvaltningen. Hvis ...

29. maj 2024

Doing Business in Denmark

Doing Business in Denmark 2024

Our intention is to provide a description of the business environment and t ...

17. maj 2024

FACIT

FACIT april 2024

I december udgaven af FACIT kan du læse om: Tidsregistrering Årsopgørel ...

15. maj 2024

Øvrigt

Beløbsgrænser 2024

Beskatning af diverse goder 2024 Her finder du de væsentligste satser og ...

8. april 2024

Øvrigt

Kontantforbuds-grænsen nedsættes til 15.000 kr.

Fra den 1. marts 2024 må erhvervsdrivende ikke modtage 15.000 kroner eller ...

1. marts 2024

Øvrigt

Folkepensionister med arbejdsindtægt

Ny lov sikrer, at du som folkepensionist fremover både kan have en arbejdsi ...

23. februar 2024

Øvrigt

Velkommen til Niels Jørgen Jørgensen

Der er plads til alder og erfaring hos Partner Revision Efter 45 og ½ ...

14. februar 2024

Øvrigt

Morgenmøde 'ESG - bliv klar til den grønne omstilling'

Partner Revision vil gerne invitere dig til et morgenmøde i Ringkøbing med ...

9. februar 2024

Øvrigt

Registrering af arbejdstid

Lovforslag om registrering af arbejdstid vedtaget. Folketinget har den 2 ...

24. januar 2024

Øvrigt

Bogføringsloven - godkendte bogføringssystemer

Fortegnelse over godkendte bogføringssystemer Som led i implementering a ...

18. januar 2024

Skat

Frist for frivillig indbetaling af acontoskat den 1. februar 2024

Har man som selskab udsigt til en større restskat for indkomståret 2023, vi ...

18. januar 2024

Øvrigt

Farvel til 1.000 kronesedlen

I takt med at danskerne gradvist er blevet mere og mere digitale, er behove ...

18. januar 2024

Personalegoder

Personalegoder 2024

I publikationen kan du læse om: Beskatning af personalegoder Arbejdsgiv ...

16. januar 2024

Bilordninger

Biler - skat og moms 2024

Få et opdateret overblik over skatte- og momsreglerne for biler, så du opnå ...

16. januar 2024

Skatteinformation

Skatteinformation januar 2022

I SKATTEINFORMATION januar 2022 kan du læse om: Forsøgs- og forskningsud ...

16. januar 2024

Skatteinformation

Skatteinformation august 2022

I SKATTEINFORMATION august 2022 kan du læse om: Fast driftssted og hjemm ...

16. januar 2024

Skatteinformation

Skatteinformation januar 2024

I SKATTEINFORMATION januar 2024 kan du læse om: Hvor går grænsen - lempe ...

16. januar 2024

FACIT listen

Satser og beløbsgrænser 2023/2024

Vi har samlet alle væsentlige beløbsgrænser og skattesatser for 2023 og 202 ...

16. januar 2024

Øvrigt

ESG og bæredygtighed

Administrativ byrde eller forretningsmæssig nødvendighed De fleste virks ...

16. januar 2024

Øvrigt

ChatGBT - den digitale medspiller i dansk SMV-land

ChatGPT er absolut ikke ene om at repræsentere det, vi kalder AI. Det er im ...

16. januar 2024

Øvrigt

Den lille forskel

På næsten alle områder i livet findes der små forskelle med stor betydning, ...

13. december 2023

FACIT

FACIT december 2023

I december udgaven af FACIT kan du læse om: Revisors rolle og ansvar ved ...

13. december 2023

Øvrigt

Ny højesteretsdom - særlige forhold ved ejendomsvurdering

Vi har ved 'SKM2022.507 HR' set, at Højesteret anser det for et særligt for ...

12. december 2023

Skat

Skattenyt i Herning, Skjern og Silkeborg

Vil du høre det nyeste indenfor skat og moms? Så kom til seminar i Herning, ...

14. november 2023

Skat

Skattereform fra 2025/2026

Regeringen har fremlagt en skattereform hvis overordnede hensigt er at lemp ...

10. november 2023

Øvrigt

Lovforslag om registrering af arbejdstid

Beskæftigelsesministeriet har som en konsekvens af en EU afgørelse fra 2019 ...

8. november 2023

FACIT

FACIT september 2023

I september udgaven af FACIT kan du læse om: Pensionsopsparing i usta ...

16. oktober 2023

Øvrigt

Morgenmøde 'ESG - bliv klar til den grønne omstilling'

Kom og få gode råd til, hvordan din virksomhed kommer i gang Nykredit og ...

4. oktober 2023

Øvrigt

Marginalskat

Skattemæssig optimering Som hovedaktionær eller hovedanpartshaver (ejer ...

29. september 2023

Øvrigt

Udvidet gennemgang eller revision?

En udvidet gennemgang kan være et godt alternativ, hvis der ikke er et beho ...

28. september 2023

Øvrigt

Solceller og vindmøller - smart investering?

Som følge af de hastigt stigende elpriser siden 2022, har der været fornyet ...

12. september 2023

Øvrigt

Beløbsgrænser

Beskatning af diverse goder 2023   Her finder du de væsentligste sats ...

11. september 2023

Skatteinformation

Skatteinformation august 2023

I SKATTEINFORMATION august 2023 kan du læse om: Kan en lønmodtager sl ...

24. august 2023

Øvrigt

25 års jubilæum hos Partner Revision Herning

Min fremtid skulle være noget med tal Partner og statsautoriseret reviso ...

23. august 2023

Øvrigt

Dansk Revision Silkeborg bliver en del af Partner Revision

Kunder og medarbejdere skal have de fordele, en større organisation kan til ...

5. juli 2023

Øvrigt

40 års jubilæum hos Partner Revision Ringkøbing

40 år med Partner Revision skyldes et godt arbejdsklima og en helt speciel ...

23. juni 2023

Øvrigt

ESG - kom godt i gang med den grønne rapportering

ESG - et stærkt strategisk værktøj til videre udvikling og udnyttelse af vi ...

20. juni 2023

FACIT

FACIT JUNI 2023

I juni udgaven af FACIT kan du læse om: ESG  - et stærkt strategisk v ...

15. juni 2023

Skat

Lovforslag om likviditetshjælp

Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L 112), der midlertidigt udskyd ...

27. april 2023

FACIT

FACIT marts 2023

I marts udgaven af FACIT kan du læse om: Kantinemoms - vær opmærksom på ...

14. marts 2023

Partner Review

Partner Review nr. 31

I dette nummer kan du læse om: En by med ildsjæle, der sætter handlin ...

6. februar 2023

Personalegoder

Personalegoder 2023

I publikationen kan du læse om: Beskatning af personalegoder Brutto ...

20. januar 2023

Bilordninger

Biler - skat og moms 2023

Få et overblik over skattereglerne og momsreglerne, så du opnår så hensigts ...

20. januar 2023

Skatteinformation

Skatteinformation januar 2023

I SKATTEINFORMATION januar 2023 kan du læse om: Udenlandske pensionso ...

17. januar 2023

Skat

Skat og afgifter under den nye SMV-regering

Tager man den nye SVM-regerings politiske grundlag for gode varer, vil vi i ...

17. januar 2023

FACIT listen

FACITlisten 2022/2023

FACITlisten indeholder alle de væsentlige beløbsgrænser og skattesatser for ...

17. januar 2023

FACIT

FACIT december 2022

I december udgaven af FACIT kan du læse om: Beskatning af influencere ...

12. december 2022

Øvrigt

Seminar om nyt indenfor skat og moms

Partner Revision inviterer til fagligt indlæg ved Revitax' Jens Staugaard o ...

7. december 2022

Corona

Slutafregning af kompensation

Senest 30. november 2022 skal der være foretaget slutafregning på alle komp ...

1. september 2022

Skat

Lovforslag afskrivning på bygninger

Nyt lovudkast om ændring af afskrivningsloven Det nye lovforslag indeb ...

30. august 2022

FACIT

FACIT august 2022

I august udgaven af FACIT kan du læse om: ESG rapportering - hvorfor ska ...

30. august 2022

Skat

Lagerbeskatning af fast ejendom

Offentliggjort lovudkast om lagerbeskatning af fast ejendom  Et lovu ...

12. juli 2022

Partner Review

Partner Review nr. 30

I dette nummer kan du læse om: Nye tider, ny partner og virksomheder ...

10. juni 2022

FACIT

FACIT juni 2022

I juni udgaven af FACIT kan du læse om: Indførelse af revisorpligt skabe ...

8. juni 2022

Skat

Ny beløbsgrænse på skattekontoen

Har din virksomhed mere end 200.000 kr. stående på skattekontoen? Skatte ...

25. maj 2022

Øvrigt

Er der skattefrihed for en skærm til hjemmearbejdspladsen?

Svaret er - det kommer normalt an på, hvor mange tommer skærmen er. Kun når ...

28. april 2022

Skat

Har din virksomhed et momslån?

Mulighed for oprettelse af betalingsordning på 24 måneder Hvis en virkso ...

15. marts 2022

FACIT

FACIT marts 2022

I marts udgaven af FACIT kan du læse om: IT-sikkerhed er bestyrelsens an ...

7. marts 2022

Skat

Kan du få fradrag for bidrag til velgørenhed i Ukraine?

Hjælpeorganisationerne modtager i disse dage bidrag fra både virksomheder o ...

3. marts 2022

Øvrigt

Indefrosne feriepenge - deadline nærmer sig

Sidste chance for tilkendegivelse eller indbetaling Den 25. februar er d ...

10. februar 2022

Øvrigt

Cybersecurity event 10. marts

IT-kriminalitet er et stigende problem og derfor inviterer vi, i samarbejde ...

7. februar 2022

Bilordninger

Biler - skat og moms 2022

Her får du ajourført overblik over skattereglerne og momsreglerne på bilomr ...

31. januar 2022

Skat

BESKATNINGSTIDSPUNKT FOR COVID-19-ERSTATNINGER

Beskatningstidspunkt for beløb modtaget fra Covid-19 hjælpepakker og erstat ...

28. januar 2022

Doing Business in Denmark

Doing business in Denmark

Our intention is to provide a description of the business environment in De ...

20. januar 2022

FACIT listen

FACITlisten 2021/2022

FACITlisten indeholder alle de væsentlige beløbsgrænser og skattesatser for ...

13. januar 2022

Øvrigt

Vi åbner i Aarhus

Vi starter 2022 ud med et nyt kontor i Aarhus til bl.a. vores skatteafdelin ...

10. januar 2022

Øvrigt

Sig hej til vores nye kollegaer

I denne uge har vi budt velkommen til denne fine flok. Camilla, Pernille ...

10. januar 2022

FACIT

FACIT december 2021

I december udgaven af FACIT kan du læse om: Blandede bolsjer Investerin ...

8. december 2021

Skat

MASKERET UDLODNING VED KØB AF EJENDOM

Armslængdevilkår Ved overdragelse af et aktiv mellem en hovedaktionær og ...

1. december 2021

Øvrigt

Deltag i et gratis morgenmøde eller gå-hjem-møde

Er du ajour med beskatning af fri bil og de seneste ændringer af momsloven? ...

8. november 2021

Øvrigt

Ny ferielov - ferie skal afholdes inden 31/12

Det første optjeningsår i den nye ferielov udløb 31. august 2021. Ferie opt ...

15. oktober 2021

FACIT

FACIT august 2021

I august/september udgaven af FACIT kan du læse om: Vi går en spændende ...

23. august 2021

Skatteinformation

Skatteinformation august 2021

I SKATTEINFORMATION august 2021 kan du læse om: Danske virksomheders rek ...

19. august 2021

Øvrigt

Opkrævning vedrørende indefrosne feriepenge

I juli måned har virksomhederne i deres digitale postkasser modtaget brev f ...

2. august 2021

Øvrigt

Maksimalt 19.999 kr. i kontanter fra 1. juli

Det såkaldte kontantforbud skærpes fra 50.000 kr. til 20.000 kr.  Det betyd ...

28. juni 2021

Skat

UDLEJNING AF TOFAMILIEHUS

Korttidsudlejning af den ene lejlighed i et tofamiliehus Landsskatterett ...

15. juni 2021

Skat

FRI AUTOCAMPER

Hvis ikke fri bil, hvad så? Hovedreglen for beskatning af personalegoder ...

11. juni 2021

Skat

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

Arbejdsudleje kontra entreprisekontrakt En dansk virksomheds forpligtels ...

28. maj 2021

Skat

GÅ IKKE GLIP AF FRADRAGET!

Anmodning om ændring af indkomsten for tidligere år Har man eksempelvis ...

26. maj 2021

FACIT

FACIT juni 2021

I maj/juni udgaven af FACIT kan du læse om: Den svære retfærdighed ...

24. maj 2021

Øvrigt

Ferietillæg – 2 gange om året eller løbende?

Efter loven udgør ferietillægget 1 %, men det kan være højere, hvis det e ...

26. april 2021

Skat

FRI BIL OG SKAT

Beskatning af fri bil Fra og med den 1. juli 2021 opgøres beskatningsgru ...

21. april 2021

Corona

Vigtigt at indberette slutafregning for kompensationsordninger til tiden

Virksomhederne modtager i disse dage besked i deres digitale postkasser om, ...

15. april 2021

Skat

SKATTEFRI GAVEKORT

De skattefri gavekort i 2021 De skattefri gavekort kan kun gives til med ...

6. april 2021

Moms og afgifter

NYE MOMSREGLER VED INTERNETHANDEL

Fjernsalg (internethandel) Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor var ...

26. marts 2021

FACIT

FACIT marts 2021

I marts udgaven af FACIT kan du læse om: Hvorfor gør det let? Godt ...

24. marts 2021

Skat

FRI BIL OG SKAT

Beskatning af fri bil Fra og med den 1. juli 2021 opgøres beskatningsgru ...

19. februar 2021

Øvrigt

Indbetaling af indefrosne feriemidler

Frivillige indbetalinger Der er nu åbnet for frivillig indbetaling af inde ...

12. februar 2021

Skat

NYT OM HÅNDVÆRKERFRADRAG

Forbedring af BoligJobordningen i 2021 Efter gældende regler kan der i 2 ...

11. februar 2021

Corona

SKATTEFRIE GAVEKORT OG COVID-19 TEST

Skattefrihed for gavekort til restauranter mv., teatre og andre forlystelse ...

10. februar 2021

Corona

TILBAGEBETALING AF COVID-19-STØTTE

Tilbagebetaling af COVID-19-støtte Efter gældende regler er beløb, der u ...

9. februar 2021

Corona

Styrkelse af virksomheders likviditet

Fredag den 29. januar 2021 blev der lanceret nye tiltag for at styrke virks ...

1. februar 2021

Skat

JUSTERING AF REGLERNE OM FRI BIL

Ændring af satser til gunst for de billigere biler De foreslåede ændring ...

26. januar 2021

Corona

Ny mulighed for rentefrit lån hos Skat

Der er fremsat lovforslag om rentefrit lån til små og mellemstore virksomhe ...

21. januar 2021

Skatteinformation

Skatteinformation januar 2021

I SKATTEINFORMATION januar 2021 kan du læse om: Har du styr på din skat ...

18. januar 2021

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up