Loading...

Revision

Som statsautoriserede revisorer er vi offentlighedens tillidsrepræsentanter, der skal være uafhængige og habile, når vi udfører revisionsarbejde for din virksomhed. Vi er kvalificerede og kompetente og følger de gældende regler i lovgivningen om årsregnskaber, om Fondsbørsen og om revisorer.

Offentlig og intern rapportering

Vores arbejde med revisionen af dine regnskaber vil typisk føre til to forskellige rapporteringer. Den ene rapportering er til offentligheden i form af vores erklæring på årsrapporten, den anden er en intern rapportering til virksomhedens ledelse.

Hør mere om dine muligheder

Planlægning og samarbejde

En hurtig og effektiv udførelse af revisionen kan kun lade sig gøre ved en omhyggelig planlægning. Derfor er det vigtigt, at du er klar til et godt og åbent samarbejde. Sammen kan vi sikre, at tiden bruges fornuftigt, så vi kan udføre det lovpligtige revisionsarbejde til en god pris.

Hør mere om dine muligheder

God revisionsskik, lovtekst og kontrol

Omfanget af vores revisionsarbejde bestemmes af begrebet god revisionsskik. Denne skik fastsættes løbende i form af lovgivning, vejledninger og praksis. Som statsautoriserede revisorer har vi pligt til altid at leve op til god revisionsskik. Det er også en betingelse for vores medlemskab af RevisorGruppen Danmark og Danske revisorer-FSR.

Vores revisionsarbejde er desuden underlagt en kvalitetskontrol, da vores instrukser og arbejdsmetoder løbende er underkastet kontrol fra Revisortilsynet.

Læs mere om vores kvalitetskontrol

Revision tilpasset din virksomhed

Revision er ikke en ydelse, du køber i metermål. Vi tilpasser den efter din virksomhed. Derfor er det vigtigt, at vi sammen får vurderet og afklaret din virksomheds behov ud fra størrelse, branche, forretningsgange med mere. På den baggrund kan vi bedømme omfanget og vælge den bedste fremgangsmåde.

I nogle tilfælde viser det sig, at der ikke er behov for at udføre en klassisk revision. Det kan måske være tilstrækkeligt med en anden form for erklæring, som er ”udvidet gennemgang” og ”assistance med opstilling”. Sammen finder vi ud af, hvad der passer bedst til din virksomheds behov.

Hør mere om dine muligheder

Vi rådgiver altid med udgangspunkt i dine unikke behov

Vi rådgiver om mange andre forhold – eksempelvis køb og salg af virksomheder, fusioner, generationsskifte og investeringer. Det gør vi, fordi vi som virksomhedens revisor har en dyb indsigt i vore kunders forhold. Vi rådgiver altid med udgangspunkt i dine unikke behov. Kontakt din lokale afdeling for at høre mere om dine muligheder.

Book et møde med en revisor

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up