Loading...

Vores historie

Virksomheden blev etableret i Herning den 1. maj 1968, under navnet Revisionsfirmaet J. Højmose Kristensen. Stifteren var statsautoriseret revisor Jens Højmose Kristensen, der havde det idégrundlag at skabe en revisionsvirksomhed, der udover at tilbyde sædvanlige revisions- og regnskabsmæssige ydelser kunne tilbyde en engageret og kvalificeret driftsøkonomisk rådgivning til områdets dengang mange små og mellemstore virksomheder. Primært inden for industri og handel. Fra starten var der Jens Højmose Kristensen og to medarbejdere.

Historien

Siden etableringen i Herning, udviklede virksomheden sig meget tilfredsstillende og havde en betydelig kunde- og medarbejdertilgang. Dette resulterede i, at der i 1975 blev etableret en Ikast-afdeling. Herefter er resten historie:

I 1986 blev virksomhedens navn ændret til Partner Revision i forbindelse med Jens Højmose Kristensens fratræden.

I 1989 blev der etableret en afdeling i Silkeborg på baggrund af købet af Total Revision og kort tid herefter køb af Pro Revision. I 2007 blev afdelingen i Silkeborg udvidet ved opkøb af Tilsted Revision.

I 1990 blev Midtrevision i Herning opkøbt og sammenlagt med Herning-afdelingen. Midtrevision var etableret i 1974 af medarbejdere fra os - dengang Revisionsfirmaet J. Højmose Kristensen.

I 1992 blev der etableret en afdeling i Brande ved overtagelse af Brande Revisionskontor. Afdelingen blev tilført en større volumen i 1997 ved tilkøb af Revisionsfirmaet Kresten Dalum.

I 1993 deltog Partner Revision i etableringen af RevisorGruppen Danmark, der er et samarbejde mellem p.t. 22 revisionsfirmaer omkring faglig og uddannelsesmæssig udvikling. Samarbejdets administrative ledelse sker fra et sekretariat, der holder til i samme bygning som vores Silkeborg-afdeling.

I 2000 blev der etableret en afdeling i Ringkøbing ved opkøb af ND Revision i Ringkøbing.

Ekspansionen mod vest fortsatte i 2003, hvor vi ved opkøb af Revisionsfirmaet K.E. Hedegaard og det mindre revisionsfirma NT Revision etablerede afdelinger i henholdsvis Skjern og Tarm. De to afdelinger er i 2015 slået sammen til én afdeling i nye lokaler i Skjern.

I 2009 etablerede vi en skatteafdeling, som med udgangspunkt fra kontoret i Ikast assisterer med løsning af kundernes skattemæssige problemstillinger, ligesom den står for løbende orientering og kursusafholdelse for personalet vedrørende aktuelle skatte- og momsnyheder.

I 2010 overtog vi MR Revision i Ølgod.

I 2011 etablerede vi afdeling i Give gennem opkøb af Bisborg Revision.

I 2017 blev Revisionskontoret i Videbæk en del af Partner Revision.

I 2020 overtog Partner Revision i alt 23 medarbejdere fra PWC’s afdeling i Skjern. Ved årets udgang overtog vi alle 6 medarbejdere fra EY's Ringkøbing afdeling.

I 2021 etablerede vi en afdeling i Risskov, Aarhus og flyttede skatteafdelingen dertil. 

I december 2022 flytter afdelingen i Videbæk adresse samt reducerer åbningstiden. Medarbejderne samles i Herning-afdelingen for at opnå større fleksibilitet og øget sparring.

I sommeren 2023 blev Dansk Revision i Silkeborg en del af Partner Revision Silkeborg. I den forbindelse overtog vi alle 11 medarbejdere.

Vi rådgiver altid med udgangspunkt i dine unikke behov

Vi rådgiver om mange andre forhold – eksempelvis køb og salg af virksomheder, fusioner, generationsskifte og investeringer. Det gør vi, fordi vi som virksomhedens revisor har en dyb indsigt i vore kunders forhold. Vi rådgiver altid med udgangspunkt i dine unikke behov. Kontakt din lokale afdeling for at høre mere om dine muligheder.

Book et møde med en revisor

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up