Loading...

Kvalitet

Hos Partner Revision kan du forvente kvalitet i al rådgivning og service. Det understøttes af det fælles kvalitetsstyringssystem, som er rygraden i samarbejdet med RevisorGruppen Danmark. Det er et krav, at det enkelte medlemsfirma lever op til begrebet god revisorskik, og at alle arbejdsmetoder inden for revision, regnskabsassistance og rådgivning er beskrevet og følges af alle medarbejdere.

Produkter

Alle vores produkter og ydelser er omfattet af særlige krav til ensartethed og kvalitet. Det gælder eksempelvis årsregnskaber, revisionsprotokollater og skattemæssige opgørelser.

RevisorGruppen Danmarks sekretariat er i samarbejde med Partner Revision ansvarlige for, at vores metoder og produkter udvikles og altid er på højeste niveau i forhold til tidens muligheder og behov.

Se alle vores kompetencer

Kvalitetsstyring og -kontrol

Kvalitetsstyringssystemet indebærer, at der hele tiden foretages kontrol af det udførte arbejde undervejs i arbejdsprocessen. Samtidig sikrer den interne kontrol, at intet produkt forlader revisionsfirmaet uden at være gennemgået af en medarbejder, der har det overordnede ansvar.

Vores interne stikprøvekontrol sikrer, at den enkelte medarbejder har anvendt de godkendte arbejdsmetoder og produkter. Stikprøvekontrollen danner baggrund for interne møder, hvor vi udveksler erfaringer med brug af arbejdsmetoder og produkter. Det handler om konstant at højne og sikre kvaliteten.

Læs mere om hvordan vi arbejder

Ekstern kvalitetskontrol

Alle medlemsfirmaer i RevisorGruppen Danmark er underlagt den obligatoriske, offentlige kvalitetskontrol fra Revisortilsynet. Kvalitetskontrollen udføres hos det enkelte medlemsfirma med højst 6 års mellemrum. Medlemsfirmaer, der betjener børsnoterede virksomheder og andre særligt offentligt interessante virksomheder bliver kontrolleret med højst 3 års mellemrum.

Hvis der konstateres fejl eller mangler i forbindelse med den eksterne kvalitetskontrol, risikerer det pågældende firma at blive ekskluderet fra RevisorGruppen Danmark. Alvorlige fejl og mangler kan også medføre, at den underskrivende revisors godkendelse tilbagekaldes.

Læs mere om RevisorGruppen Danmark

Faglige kurser

RevisorGruppen Danmark afholder løbende interne kurser for statsautoriserede revisorer og medarbejdere. Kurserne skal sikre, at alle til enhver tid er opdateret med den nyeste faglige viden.

Se hvilke kurser RevisorGruppen tilbyder

Vi rådgiver altid med udgangspunkt i dine unikke behov

Vi rådgiver om mange andre forhold – eksempelvis køb og salg af virksomheder, fusioner, generationsskifte og investeringer. Det gør vi, fordi vi som virksomhedens revisor har en dyb indsigt i vore kunders forhold. Vi rådgiver altid med udgangspunkt i dine unikke behov. Kontakt din lokale afdeling for at høre mere om dine muligheder.

Book et møde med en revisor

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up