Loading...

Bogføringsloven - godkendte bogføringssystemer

Øvrigt18. januar 2024

Fortegnelse over godkendte bogføringssystemer

Som led i implementering af den nye bogføringslov fra 2022, har Erhvervsstyrelsen nu foretaget præciseringer.

Ikrafttrædelsestidspunktet for kravet om digital bogføring er nu endeligt vedtaget for virksomheder, der har pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven. Ikrafttrædelsestidspunktet afhænger dels af virksomhedens regnskabsår, samt om virksomheden anvender et standardbogføringssystem eller et specialudviklet bogføringssystem.

Digitalt standardbogføringssystem

For virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som benytter et digitalt standardbogføringssystem, vil kravet om digital bogføring være gældende for regnskabsår, der begynder 1. juli 2024 eller senere. Dvs. anvender selskabet kalenderåret som regnskabsår, træder kravet i kraft fra den 1. januar 2025.  For selskaber, der har forskudt regnskabsår, f.eks. 1. juli – 30. juni, træder kravet i kraft fra den 1. juli 2024.

Erhvervsstyrelsen har nu offentliggjort en fortegnelse over alle registrerede digitale standard bogføringssystemer. Hvis du som virksomhed anvender et registreret system, der er med på fortegnelsen, kan du være sikker på, at det opfylder kravene efter bogføringsloven. 

Undersøg her om dit system er godkendt

Se fortegnelsen her

Erhvervsstyrelsen opdaterer løbende fortegnelsen i takt med, at flere bogføringssystemer opfylder kravene. Virksomheder, hvis bogføringssystem ikke fremgår af Erhvervsstyrelsens fortegnelse, kan kontakte udbyderen af bogføringssystemet for oplysning om, hvorfor dette ikke fremgår af oversigten. Bemærk, at en årsag hertil kan være, at bogføringssystemet stadig er under behandling hos Erhvervsstyrelsen.

Specialudviklet bogføringssystem

For virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som benytter et specialudviklet bogføringssystem, vil kravet om digital bogføring være gældende for regnskabsår, der begynder 1. januar 2025 eller senere. Dvs. anvender selskabet kalenderåret som regnskabsår, træder kravet i kraft fra den 1. januar 2025.  For selskaber, der har forskudt regnskabsår, f.eks. 1. juli – 30. juni, træder kravet i kraft fra den 1. juli 2025.

Specialudviklede bogføringssystemer forhåndsgodkendes ikke af Erhvervsstyrelsen, og virksomhedens ledelse er derfor selv ansvarlig for at sikre, at det anvendte bogføringssystem lever op til kravene til et digitalt bogføringssystem. Erhvervsstyrelsen forventer, at kravene til specialudviklede systemer vil blive offentliggjort i begyndelsen af 2024.

VIL DU GERNE VIDE, HVAD DER ER OPTIMALT I DIN KONKRETE SITUATION?

Så er du velkommen til at kontakte din lokale revisor - vi står klar til at hjælpe dig. 

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up