Loading...

Hovedpunkterne i den nye grønne trepartsaftale

Den længe ventede aftale faldt på plads i mandags

Øvrigt27. juni 2024

Regeringen, landbruget, kommunerne, fagforeningerne og en række miljøorganisationer indgik mandag den længe ventede grønne trepartsaftale, der blandt andet betyder, at landbruget kan se frem til at skulle betale for sin CO2-udledning.


Hovedpunkterne i aftalen er:

  • Reduktioner af drivhusgasudledninger for 1,8 millioner ton CO2 i 2030 – og potentiale for op mod 2,6 millioner ton.
  • En CO2-afgift på udledninger fra husdyr. Der indføres en afgift på 300 kroner per ton CO2 i 2030 stigende til 750 kroner per ton CO2 i 2035 med et bundfradrag på 60 procent. Den effektive afgift vil dermed udgøre 120 kroner per ton i 2030 stigende til 300 kroner per ton i 2035.
  • Tilbageførsel af provenu til erhvervet: Provenuet fra husdyrafgiften i 2030-31 tilbageføres som en omstillingsstøttepulje, der skal understøtte erhvervets grønne omstilling. Håndtering af provenuet genbesøges i 2032.
  • Etablering af Danmarks Grønne Arealfond, som vil omfatte aktiviteter for omtrent 40 milliarder kroner.
  • Rejsning af 250.000 hektar skov (svarende til et areal lidt mindre end Fyn).
  • Udtagning af 140.000 hektar kulstofholdige lavbundsjorde inklusive randarealer.
  • Et mål om mindst 20 procent beskyttet natur. Rejsning af 80.000 hektar privat urørt skov, 20.000 hektar statsskov samt udtagning af lavbundsjorde vil øge omfanget af beskyttet natur betydeligt.
  • Tilskudsordning på samlet godt 10 milliarder kroner frem mod 2045 til lagring af biokul produceret ved pyrolyse.
  • Paradigmeskifte i kvælstofindsatsen, hvor arealomlægning er hovedmotoren til at nå målene i EU's vandrammedirektiv.
  • Gebyrafløftning af slagterier for 45 millioner kroner årligt med virkning fra 2029 samt pulje til opkvalificering på i alt 100 millioner kroner over perioden 2027-30.


Kilde: Økonomiministeriet
 

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up