Loading...

Kontantforbuds-grænsen nedsættes til 15.000 kr.

Øvrigt1. marts 2024

Fra den 1. marts 2024 må erhvervsdrivende ikke modtage 15.000 kroner eller derover i kontanter pr. handel - uanset om der betales på en gang eller over flere gange.

 

Det har Folketinget netop vedtaget. Den nye regel skal dæmme op for hvidvask af 1.000-kronesedler.
I forbindelse med Nationalbankens hjemkaldelse af 1.000-kronesedlerne valgte erhvervsministeren at fremsætte forslag om, at kontantforbudsgrænsen skal nedsættes til 15.000 kroner.
Formålet er, ifølge erhvervsministeren, at styrke værnet mod hvidvask gennem erhvervslivet, herunder navnlig gennem detailhandlen.
Det betyder de nye regler

  • Fra og med fredag den 1. marts 2024 vil det være ulovligt at modtage mere end 14.999,50 kr. i kontanter, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.
  • Det er lovligt at udbetale mere end 14.999,50 kr. i kontanter til privatpersoner.
  • Overtrædelse af kontantforbuddet i hvidvaskloven straffes med bøde, der for hver lovovertrædelse som udgangspunkt udgør 25 % af det beløb over beløbsgrænsen, der er modtaget, dog mindst 10.000 kr. pr. overtrædelse.

Forslaget blev vedtaget af Folketinget den 22. februar 2024 og træder i kraft den 1. marts 2024

 

VIL DU GERNE VIDE, HVAD DER ER OPTIMALT I DIN KONKRETE SITUATION?

Så er du velkommen til at kontakte din lokale revisor - vi står klar til at hjælpe dig. 

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up