Loading...

Ny bogføringslov - krav til bogføringssystem.

Mindre selskaber skal nu også have et godkendt bogføringssystem.

Revision og regnskab4. juli 2024

Som følge af den nye bogføringslov skal alle mindre selskaber (f.eks. holdingselskaber) nu også have et godkendt bogføringssystem. Tidligere har antallet af posteringer i disse selskaber gjort, at de er blevet ført direkte i revisors rapportgenereringssystem eller i et simpelt regneark. Det er ikke længere lovligt. Lovkravet træder i kraft for de regnskabsår der starter 1. juli 2024 eller senere. For selskaber, der har kalenderåret som regnskabsår, er ikrafttræden dermed 1. januar 2025.

Partner Revision hjælper dig til et godkendt bogføringssystem 

I Partner Revision kan vi tilbyde vores kunder adgang til et godkendt bogføringssystem, der kan opbevare og håndtere bilag indenfor for lovens rammer. Du vil få tildelt en unik mail-adresse og tilgang til en app. Begge dele kan bruges til at indsende og opbevare bilag til din bogføring. Ønsker du fortsat at aflevere dine bilag fysisk, er det også muligt. Her vil vi stå for indscanning og overførsel af dine bilag til bogføringssystemet. Dette vil blive honoreret efter medgået tid. Prisen for brug af det lovpligtige bogføringssystem er kun kr. 500,00 årligt (eksklusiv moms).

Bødestraf tilfalder selskabets ledelse

Det er selskabets ledelse, der er ansvarlig for, at bogføringsloven bliver overholdt. Bødestraffen tager udgangspunkt i selskabets omsætning og overtrædelsens grovhed, og ligger som minimum på kr. 10.000–25.000. Ønsker du at benytte dig af vores løsning - eller vil du høre mere, så kontakt din revisor hos Partner Revision.

 

Priser er eksklusiv moms. Forbehold for prisændringer.

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up