Loading...

Ny ferielov - ferie skal afholdes inden 31/12

Vær opmærksom på, at dine medarbejdere får holdt ferie.

Øvrigt15. oktober 2021

Det første optjeningsår i den nye ferielov udløb 31. august 2021. Ferie optjent frem til 31. august 2021 skal som udgangspunkt senest være afholdt 31. december 2021. 

I hvert ferieafholdelsesår har medarbejderne ret til at afholde 5 ugers ferie, men der skal være afholdt mindst 4 ugers ferie.

Arbejdsgiveren har retten til at varsle ferie efter ferielovens regler. Så det er arbejdsgiveren, der ud fra hensynet til virksomhedens tarv kan afgøre, hvornår ferien skal afholdes, herunder om alle 5 ugers ferie skal afholdes, eller om den ene uge må blive overført eller udbetalt, hvis medarbejderen ønsker det. Samtidig har arbejdsgiveren pligt til at sørge for, at medarbejderne har mulighed for at holde den lovmæssige ferie.

Varsling af ferie
Hovedferien skal arbejdsgiveren varsle med mindst 3 måneder. Hovedferien er 3 uger i sammenhæng i perioden 1/5 - 30/9, andet kan dog aftales, men det skal mindst være 2 uger i sammenhæng.

Øvrige feriedage skal varsles med mindst 1 måned.

Tab af feriepenge – indbetaling til Arbejdsmarkedets Feriefond
Hvis de 4 ugers ferie ikke er afholdt, så taber medarbejderen retten til feriepenge for de manglende dage, hvad enten det er ferie med løn eller feriegodtgørelse, som er indbetalt til Feriekonto mv. Arbejdsgiveren vinder ikke noget herved, idet beløbet i stedet skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Eventuel aftale om overførsel af maksimalt én uges ferie (5. ferieuge)
Der er mulighed for, at maksimalt én uge af ferien kan aftales overført til nyt ferieafholdelsesår. En sådan aftale skal være indgået skriftligt mellem arbejdsgiver og medarbejder inden 31/12 2021. For medarbejdere, hvor feriepenge løbende afregnes til Feriekonto, skal man desuden ind og registrere aftalen om overførsel på Feriepengeinfo. Hvis man ikke får det indberettet, så vil Feriekonto automatisk udbetale feriepengene (for max. 1 uges ferie) i starten af 2022.

Eventuel udbetaling af maksimalt én uges ferie (5. ferieuge)
I perioden 1/9 2021 – 31/12 2021 kan arbejdsgiver og lønmodtager indbyrdes aftale, at maksimalt én uges ferie udbetales. I dette tilfælde kan udbetaling ske inden 31/12 2021.

Hvis der ikke er indgået en skriftlig aftale om overførsel af ferie, så har arbejdsgiver pligt til at udbetale feriepengene til lønmodtageren i starten af 2022, senest 31. marts. Men det gælder stadigvæk kun for maksimalt én uges ferie (=5. ferieuge). Feriepenge for 5. ferieuge, som er indbetalt til Feriekonto, vil Feriekonto automatisk udbetale til medarbejderen i starten af 2022.

Timelønnede med løbende feriepengeafregning
Hver gang der køres en løn, overføres feriepengene til Feriekonto (eller i nogle tilfælde andre ordninger afhængig af overenskomst mv.).

Når medarbejderen holder ferie, indberetter medarbejderen det selv til Feriepengeinfo og får feriepengene udbetalt derfra. I praksis er det tit foregået således, at medarbejderen ved ferieårets start har indberettet hele sin ferie til afholdelse og dermed fået udbetalt alle sine feriepenge på én gang.

Arbejdsgiveren har ingen pligt til at kontrollere eller følge med i, hvorvidt medarbejderen har hævet sine feriepenge. I mange tilfælde fører arbejdsgiveren heller ikke kontrol med eller regnskab over afholdte feriedage, da der jo netop ikke udbetales løn, når medarbejderen holder ferie. Men arbejdsgiveren har pligt til at give mulighed for, at medarbejderen kan holde den lovmæssige ferie.

Hvis medarbejderen ikke har indberettet sin ferieafholdelse til Feriepengeinfo, og dermed ikke fået sine feriepenge udbetalt, så er det Feriekonto, som har ansvar for at indbetale til Arbejdsmarkedets Feriefond, hvis de 4 uger ikke er afholdt, og udbetale den 5. ferieuge til lønmodtageren. Kun hvis de får besked om, at 5. ferieuge er aftalt overført, kan de undlade at udbetale til lønmodtageren.

Funktionærer - ferie med løn
For medarbejdere, som får ferie med løn, er det arbejdsgiveren, som skal indberette og indbetale til Arbejdsmarkedets Feriefond, hvis de 4 ugers ferie ikke er afholdt. Og det er arbejdsgiveren, som skal udbetale den 5. ferieuge til medarbejderen, hvis den ikke er afholdt eller aftalt overført.

Ferieregnskab på lønsedlerne
Nogle virksomheder vælger at køre ferieregnskabet på lønsedlerne. Det kan være en rigtig god idé, særligt for de medarbejdere, som holder ferie med løn. I de tilfælde skal man være opmærksom på, om der på lønsedlerne sidst på året er feriedage tilbage fra optjeningsåret 2020/21, som skal være afholdt inden 31/12 2021, og man skal tjekke, hvordan lønsystemet håndterer det med overførsel og/eller udbetaling.

Feriehindringer
Tidligere kunne medarbejderen få udbetalt feriepengene for ferie, som ikke var afholdt på grund af såkaldt feriehindring, eksempelvis barselsorlov. Efter den nye ferielov kan man ikke få udbetalt de 4 ugers ”pligt-ferie”, selvom der er tale om en feriehindring. I stedet skal de ikke afholdte feriedage overføres til næste ferieafholdelsesår, hvor de så skal afholdes samtidig med, at der skal afholdes 4 ugers ferie mere. Kun undtagelsesvist kan medarbejderen få udbetalt feriepengene, hvis den samme feriehindring består helt frem til udløbet af næste ferieafholdelsesår.

Hvis en medarbejder har været på orlov (og dermed haft en feriehindring) eksempelvis frem til 1/12 2021, så består feriehindringen ikke mere pr. 31/12 2021, og alt det ferie, der kan nå at blive afholdt inden 31/12 2021, skal derfor afholdes, hvis det ikke skal gå tabt. Derfor skal man overveje det nøje og planlægge returnering til arbejdspladsen sammen med medarbejderen, således at det giver mulighed for at få afholdt ferie, måske lige umiddelbart i forlængelse af orloven. Orlovsreglerne er i dag så fleksible, at forældreorlov kan afholdes på mange forskellige måder, frem til barnet er 9 år gammelt. Så der bør være mulighed for, at den eventuelle afkortning af orloven kan afholdes på et senere tidspunkt, hvis det ønskes.

Ferie skal afholdes i hele dage
Mange overser, at ferie skal holdes i hele dage. Det betyder, at man hverken må arbejde eller holde delvis orlov de samme dage, som der holdes ferie.

Og så alt det andet …..
Der er mange flere ting i den nye ferielov, som man eventuelt skal forholde sig til, men som vi ikke vil komme nærmere ind på her. Det kan eksempelvis være spørgsmål om:

  • Ferie på forskud
  • Ferietillæg
  • Virksomhedens ferielukning
  • Overførsel af ferie for flere ferieår (5. ferieuge)
  • Differenceberegning ved arbejdstidsændringer
  • Kollektive overenskomsters bestemmelser om ferie
  • Elever
  • Sygdom og ferie
  • Lønmodtagerens opsigelse og fratrædelse

Spørg din revisor, hvis du har brug for hjælp til nogle af disse forhold, så kan vi hjælpe dig på vej.
 

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up