Loading...

Indbetaling af indefrosne feriemidler

Der er nu åbnet for frivillig indbetaling af indefrosne feriemidler for de virksomheder, som ønsker det.

Øvrigt12. februar 2021

Frivillige indbetalinger
Der er nu åbnet for frivillig indbetaling af indefrosne feriemidler for de virksomheder, som ønsker det.

Virksomheder med overskudslikviditet bør overveje, om de vil indbetale alle eller nogle af de indefrosne feriemidler allerede nu. Alle indefrosne feriepenge vil blive indekseret (renteberegnet) med virkning fra 1. september 2020, og indtil betaling sker. 

Virksomheden kan vælge medarbejder for medarbejder, om der skal frivilligt indbetales eller ej. Man kan gå ind på www.virk.dk/selvbetjening-feriemidler og krydse af, hvilke medarbejdere man ønsker at indbetale frivilligt for. Det er muligt at vælge en forfaldsperiode på ét eller flere år, hvor man får et overblik over de medarbejdere, der forventes at komme til udbetaling i den periode. Hvis man vælger ikke at indbetale det hele nu, kan man løbende gå ind og vælge flere til, når det passer ind i virksomhedens likviditetssituation. Når man har udvalgt de specifikke (eller alle) medarbejdere, som man vil betale for, så får man en betalingslinje, som man kan bruge i sin netbank.

Har man først frivilligt indbetalt for en medarbejder, kan dette ikke fortrydes eller trækkes tilbage.

Årlig lovpligtig indbetaling
Hvert år i juli måned vil der komme en opkrævning for de medarbejdere, som når folkepensionsalderen eller af andre grunde har ret til feriepengene. Første opkrævning vil komme i juli 2021, og den skal betales senest 1. september 2021. 

Hvis virksomheden ønsker at beholde de indefrosne feriepenge
Det har hele tiden været meningen, at virksomheder kan beholde de indefrosne feriepenge, indtil medarbejderne går på pension mv. Prisen herfor er en indeksering, som beregnes årligt inden 31. maj. Og som ovenfor nævnt starter indekseringen fra 1. september 2020. Indekseringen vil afspejle lønudviklingen det foregående år.

Hvis virksomheden hvert år indbetaler den lovpligtige opkrævning, bekræfter virksomheden samtidig, at den ønsker at beholde de resterende feriepenge. Men er der et år, hvor virksomheden ikke modtager en opkrævning, så skal virksomheden selv sørge for at give besked til Lønmodtagernes Feriemidler, at virksomheden ønsker at beholde feriepengene. Denne besked skal gives senest 31. august hvert år. Ellers forfalder alle de resterende feriepenge.

Hvis medarbejderne har hævet feriepengene i efteråret 2020 eller foråret 2021
Det har ingen betydning for ovenstående, om en eller flere medarbejdere har benyttet sig af muligheden for allerede nu at få feriepengene udbetalt. Set fra virksomhedens side forfalder de først til betaling, når medarbejderne går på pension mv., medmindre virksomheden vælger at indbetale frivilligt.

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up