Loading...

Lovforslag afskrivning på bygninger

Skat30. august 2022

Nyt lovudkast om ændring af afskrivningsloven


Det nye lovforslag indebærer, at den skattemæssige afskrivningssats på nyerhvervede bygninger og installationer skal nedsættes fra 4 % til 3 %. Lovudkastet forventes at blive fremsat som et egentlig lovforslag i Folketinget i oktober. Derefter forventes det, at lovforslaget efter endt behandling i Folketinget vedtages inden jul., dog med forbehold for eventuelle ændringer.


Hvilke bygninger/installationer indgår?

  • Afskrivningssatsen nedsættes til 3 % for bygninger og installationer anskaffet den 1. januar 2023 og derefter. En afskrivningssats på 3 % svarer til, at bygninger og installationer er fuldt afskrevet efter ca. 33 år.
  • Ved ’anskaffelse’ menes der ibrugtagningstidspunktet. Derfor vil det være en fordel for virksomheder med igangværende byggeprojekter, der påregnes færdiggjort i år, at disse ta-ges i brug inden jul, så de er omfattet af de gamle regler. 
  • Bygninger og installationer erhvervet før den 1. januar 2023, kan forsat afskrives med 4 %.
  • Den nedsatte afskrivningssats gælder også for udgifter til ombygning og forbedring af byg-ninger eller installationer. Så længe disse ombygninger/forbedringer er foretaget den 1. ja-nuar 2023 eller derefter. Dette gælder også selvom selve bygningen er erhvervet før 1. ja-nuar 2023.
  • Afskrivningssatsen for kunstnerisk udsmykning i visse afskrivningsberettigede bygninger bliver ligeledes nedsat fra 4 % til 3 %.
  • Afskrivningssatsen på 3 % gælder også for accessoriske bygninger (f.eks. en kontorbyg-ning). Dette gælder uanset om den accessoriske bygning knytter sig til en bygning, der er anskaffet før den 1. januar 2023.

Særregel i afskrivningsloven

  • Afskrivningssatsen på bygninger og installationer med kort levetid justeres. Dette omfatter at nyerhvervede bygninger og installationer med forventet levetid kortere end 33 år, får fjernet afskrivningssatsen på 3 %. Således kan en bygning med en levetid på 20 år afskrives med 5 %, hvis den erhverves den 1. januar 2023 eller derefter.

Effekten af nedsættelsen

  • Begrundelsen for nedsættelsen af afskrivningssatsen er, at de skattemæssige afskrivninger bringes i bedre overensstemmelse med bygningernes og installationernes forventede øko-nomiske levetid. 
  • Ændringen medfører ikke en merskat for virksomhederne, men derimod en likviditetsfor-skydning (= renteudgift).
  • Med de nye regler påføres virksomhederne en højere skat i de første 25 år, og derefter en lavere skat de efterfølgende 8 år.

 

Husk, vi er altid tæt på.

Også når det drejer sig om nye lovforslag, så tag fat i din revisor, hvis du har spørgsmål.

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up