Loading...

Lovforslag om likviditetshjælp

Skat27. april 2023

Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L 112), der midlertidigt udskyder betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat. Der foreslås endvidere en midlertidig forhøjelse af standardfradraget for dagplejemødre.

Udskudt betalingsfrist for AM-bidrag og A-skat

Det foreslås, at betalingsfristerne for indeholdt A-bidrag og A-skat udskydes for arbejdsgiverne.
Indberetningsfristerne for AM-bidrag og A-skat er uændrede.

Små og mellemstore virksomheder

De små og mellemstore virksomheder defineres i opkrævningsloven som virksomheder, hvor det årlige indeholdte AM-bidrag udgør maksimalt 250.000 kr. og A-skat maksimalt 1 mio. kr.
For disse virksomheder er betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat for henholdsvis juni og juli 2023 den 10. juli og den 10. august 2023.
Efter lovforslaget udskydes disse betalingsfrister til henholdsvis den 31. oktober 2023 og den 12. fe-bruar 2024.

Store virksomheder

De store virksomheder defineres i opkrævningsloven som virksomheder, hvor det årlige indeholdte AM-bidrag  overstiger 250.000 kr., og A-skat over-stiger 1 mio. kr.
For disse virksomheder er betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat for henholdsvis juni og juli 2023 den 31. juli og den 31. august 2023.
Efter lovforslaget udskydes disse betalingsfrister til henholdsvis den 10. november 2023 og den 29. februar 2024.
Standardfradrag for dagplejemødre
Dagplejemødre kan i stedet for at fradrage faktiske udgifter forbundet med dagplejen foretage et standardfradrag (ligningsmæssigt fradrag). Fradraget beregnes som en procentdel af det skattepligtige vederlag (vederlaget efter fradrag af ATP, AUD og AM-bidrag), der modtages for dagplejen.
Efter gældende regler udgør fradraget 60 %.
Det foreslås, at fradraget i indkomståret 2023 for-højes til 68 %.

 

Husk, vi er altid tæt på.

Også når det drejer sig om hvad regeringens skattemæssige politik kan betyde for dig. Så tag fat i vores skatteafdeling eller din revisor, hvis du har spørgsmål.

 

Kontakt skatteafdeling

 

 

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up