Loading...

Skattereform fra 2025/2026

Skat10. november 2023

Regeringen har fremlagt en skattereform hvis overordnede hensigt er at lempe skatten på arbejde. Man må dog have lidt tålmodighed vedrørende lempelsen af skatten, da de enkelte elementer i skattereformen først vil blive indført i 2025 og 2026. 


Elementerne i den nye skattereform er følgende: 

  • Beskæftigelsesfradraget hæves – gradvist i 2025 og 2026 
  • Beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere hæves – fra 2025 
  • Mellemskat på 7,5 % indføres – fra 2026 
  • Topskattegrænsen hæves – fra 2026 
  • Der indføres en ny toptopskat – fra 2026.

 
Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradraget udgør 10,65 % i 2024, og fradraget kan maksimalt udgøre 45.100 kr. 
Fradraget foreslås forhøjet i to step, og beskæftigelsesfradraget foreslås således hævet til 12,3 % (maksimalt 51.700 kr.) i 2025, og 12,75 % (maksimalt 56.200 kr.) i 2026. 
Når beskæftigelsesfradraget er fuldt indfaset i 2026, da vil det give en skattebesparelse på 2.900 kr. for personer med en AM-bidragspligtig indkomst på mindst 440.800 kr.   


Beskæftigelsesfradrag enlige forsørgere

Beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere udgør 6,25 % i 2024, og fradraget kam maksimalt udgøre 25.300 kr. 
Fradraget foreslås forhøjet fra 2025 til 11,5 % (maksimalt 44.900 kr.)  
Det foreslås, at satsen fremover bliver 11,50%, og at det maksimale fradrag fremover udgør 44.900 kr. 
Med en AM-bidragspligtig løn på 390.500 kr., da vil forslaget medføre en skattebesparelse på 4.900 kr. 
Som enlig forsørger med en AM-bidragspligtig løn på mindst 440.800 kr. vil man således i alt få en skattebesparelse på 7.800 kr. 


Ny mellemskat på 7,5 % 

I 2024 da vil man skulle betale en topskat på 15 %, såfremt den samlede indkomst overstiger 588.900 kr.
Regeringen foreslår at indføre en ny mellemskat, således at der fra 2026 skal betales 7,5 % af indkomst i intervallet fra 588.900 kr. – 690.000 kr. efter AM-bidrag. 
For en person med en AM-bidragspligtig indkomst over 750.000 kr., da udgør skattebesparelsen 7.500 kr. 


Topskat på 15 % 

Den nuværende topskat på 15 % skal fra 2026 kun betales af indkomst over 690.000 kr. (750.000 kr. før AM-bidrag). 

Toptopskat

Som det sidste da foreslås det at indføre en toptopskat på 5 % af indkomster over 2.500.000 kr. 
Det forventes at omkring 9.000 personer vil blive ramt af den kommende toptopskat. 
Det må dog forventes at en stor del af de personer, der bliver ramt af toptopskatten vil optimere deres indkomstsammensætning, således at de undgår at betale toptopskat. 
En hovedaktionær vil fra 2026 vælge at udbetale maksimalt 2.500.000 kr. i AM-bidragspligtig løn, og udbetale udbytte fra selskabet derefter. 
En selvstændig erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsskatteordningen, har ligeledes muligheder for at optimere sin indkomst, således at indkomst udover 2.500.000 kr. opspares i virksomhedsordningen. 
For alle 9.000 personer vil yderligere pensionsindbetalinger også være en overvejelse værd.


Vil du gerne vide, hvad der er optimalt i din konkrete situation? 

Så er du velkommen til at kontakte skattechef Thomas W. Jørgensen på tlf. 2780 8865 eller sende en mail til twj@partner-revision.dk 
  
 

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up