Loading...

Rentefrit lån for at styrke likviditeten

Corona14. april 2020

Forslag om udbetaling af moms for 2. halvår 2019 og 4. kvartal 2019 og lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 som et rentefrit lån.

Med henblik på at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet foreslår regeringen:

  • at små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for henholdsvis 2. halvår og 4. kvartal 2019, får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.
  • at lønsumsafgift, som såkaldte metode 4-virksomheder (fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.) har indbetalt for 1. kvartal 2020 med frist den 15. april 2020 samt en ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel), kan udbetales som et rentefrit lån.

Der kan efter regeringens forslag anmodes om udbetaling af beløbet fra forventeligt den 1. maj til og med den 15. juni 2020. Ikrafttrædelse den 1. maj forudsætter forudgående lovgivning samt systemtilretning. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021.

Der skønnes, at de omfattede momsindbetalinger for små og mellemstore virksomheder udgør op til ca. 35 mia. kr., mens de omfattede indbetalinger for lønsumsafgift for metode 4-virksomheder skønnes at udgøre ca. 0,4 mia. kr.

Eksempelvis vil en mellemstor virksomhed med en omsætning på 30 mio. kr., som har indbetalt eksempelvis 1 mio. kr. i moms i 4. kvartal 2019, således kunne få udbetalt 1 mio. kr. og derved få styrket likviditeten tilsvarende i op til ca. 11 måneder.

Betingelser for at være omfattet af den forventede ordning:

  • Små og mellemstore virksomheder er omfattet af ordningen vedr. lån baseret på momsangivelsen
  • Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, er omfattet af ordningen vedr. lån baseret på lønsumsafgiftsopgørelsen. Det gælder fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.
  • For at reducere statens risiko for tab på låneordningen og for at overholde EU’s statsstøtteregler vil visse virksomheder ikke være omfattet af låneordningen. Eksempelvis vil virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation ikke være omfattet.

Partner Revision følger lovgivningsarbejdet nøje, og vil melde nærmere ud, når der foreligger nyt vedrørende regeringens forslag, og hvorledes der ansøges om udbetaling på virk.dk.

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up