Loading...

Fra fabriksskorstenen til stuerne i Brande

Som det første sted i landet skal overskudsvarme fra en stor international virksomhed, KMC, og en ny naturgasdrevet teknologi sænke priserne på fjernvarme for borgerne i Brande – tilmed miljøvenligt. blandt rådgiverne på projektet har Partner Revision bidraget i processen.

Se publikation

Kundecases24. november 2016

Processen har været lang og udfordrende. På grund af teknologi og i høj grad på grund af samfundsstrukturelle udfordringer som blandt andet dansk miljø- og energipolitik.

Men nu er Fjernvarmeværket i Brande snublende tæt på målstregen. I fremtiden vil værket udnytte den overskudsvarme, som en af byens store og internationale virksomheder, kartoffelmelscentralen KMC, førhen har sendt op i himlen gennem sin markante skorsten i form af damp. Det er første gang, at en hel egn i Danmark bliver opvarmet med lokal overskudsvarme.

Kort fortalt bliver overskudsvarmen via rørledninger sendt fra KMCs produktionsanlæg til Brandes nye fjernvarmeværk ikke langt væk på Mylius Erichsensvej. Her sikrer en ny teknologi baseret på naturgasdrevne motorer, at overskudsvarmen bliver opsamlet og fordelt til fjernvarmeforbrugerne i Brande. Til en billigere pris end den klassiske fjernvarme med fossile brændsler. Igennem årtier har skiftende regeringer haft intentionen om at udfase fjernvarmeværkernes brug af fossile brændsler til produktion af energi. Målsætningen har været at erstatte de fossile brændsler med grøn energi.

GRØNT OG BILLIGERE
- Der er ingen tvivl: Det er helt naturligt og en miljømæssig grøn tankegang at udnytte overskudsvarmen fra en virksomhed. Desuden er det også samfundsøkonomisk særdeles hensigtsmæssigt. Og kan det ikke lade sig gøre i en by som Brande med så store virksomheder i forhold til byens størrelse, kan det ikke lade sig gøre nogen steder, slår bestyrelsesformand for Brande Fjernvarme Henrik Kraglund fast.

Med det udgangspunkt har han som formand igennem de seneste år været ankermand i fjernvarmeværkets projekt. Allerede fra begyndelsen vidste værket, at der fra byens store virksomheder var overskudsvarme nok til at dække hele byens forbrug – endda flere gange.

Alligevel har projektet været lang tid undervejs og er stødt på en række økonomiske og strukturmæssige udfordringer.

- Med den ene hånd ønsker regeringen af udfase de fossile brændsler. Men samfundspolitisk er energiafgifter en væsentlig del af landets husholdningsbudget. Derfor er der fra politisk side blevet sat forholdsvis høje afgifter på de energiløsninger, der skal bruges til for eksempel et projekt som at genanvende overskudsvarme. Med høje afgifter ville projektet blive dyrere for forbrugerne, og vores intention var udover miljøvenlighed at sænke prisen for varme for vores ejere, fjernevarmeforbrugerne her i området, forklarer Henrik Kraglund.

FORSIKRING OM LEVERANCER AF OVERSKUDSVARME
Desuden har samarbejdet med de store lokale virksomheder også krævet afklaring af langsigtede strategier. Investeringen i det nye anlæg kommer til at stå Brande Fjernvarme i op mod 70 mio. kr.

- Derfor skulle vi sikre os, at vi havde en leverandør af overskudsvarmen, som ikke i morgen flytter sin produktion til Kina – og dermed ikke kan levere overskudsvarmen til vores værk.

Rent teknologisk har Brande Fjernvarmeværk fundet frem til en løsning med naturgas som energiform til at drive motorerne bag systemet. På den måde undgår værket at skulle betale de høje afgifter og tariffer på el.

- Naturgas giver fortsat afgiftskroner til staten, men er en økonomisk løsning, som betyder, at vi stadig kan sænke forbrugernes pris på varmen med det nye system. Vi får Rolls Royce-agtige motorer, som sikrer win-win-win: Forbrugerne får billigere varme, KMC får betaling for den overskudsvarme, virksomheden før bare sendte op i himlen, og samfundsmæssigt får naturen en venlig hilsen med den miljørigtige produktion, siger Henrik Kraglund.

Desuden har Brande Fjernvarme og KMC indgået en leveringsaftale om overskudsvarmen, som danner det sikre fundament under projektet. Ifølge planen bliver de første fjernvarmekunder koblet på systemet i 2017. Hidtil har kun halvdelen af Brande by været dækket af fjernvarme. Med det nye projekt får alle beboere i byen fremover også chancen for at blive koblet på.

- Vi er stolte over projektet, fordi det giver så mange vindere, siger Henrik Kraglund, som snart forventer at mærke first-mover effekten af projektet: Fremover vil andre fjernvarmeværker valfarte til Brande for at høre mere og lade sig inspirere:

- Så vi har indkøbt slips til vores driftsleder, smiler fjernvarmeformanden.

BRANDE FJERNVARME OG PARTNER REVISION
Lige fra Brande Fjernvarme vedtog at undersøge muligheden for at udnytte overskudsvarmen fra byens store industrivirksomheder, har Bjarne U. Pedersen fra Partner Revision Brande og Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision Herning været blandt de faste eksterne rådgivere.

- Vi bruger Partner Revision i forhold til både daglig regnskabsmæssig drift og som sparringspartner, fordi de råder over kompetencer inden for vores branche, siger bestyrelsesformand Henrik Kraglund, Brande Fjernvarme. I forhold til overskudsvarme-projektet har især statsautoriseret revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision i Herning været fast sparring.

- For at vi hele tiden har haft det rigtige talmæssige grundlag som vigtig del af vores endelige beslutningsgrundlag. Især i forhold til worst case-beregninger, så vi hele tiden har vidst, hvad vi påtager os af risici på vegne af forbrugerne. I sidste ende er det jo dem, der får regningen. Og vi laver projektet, for at den skal blive billigere for dem, siger Henrik Kraglund.

- Med hele tiden nye politiske afgiftsvinde har vi undervejs af og til følt os som passagerer i en robåd på Atlanterhavet. Derfor har det været et godt sikkerhedsnet at have dygtige rådgivere til at hjælpe med kursen, siger Henrik Kraglund. Hos Partner Revision betegner Ole Jespersen- Skree projektet i Brande som både unikt og visionært: - Det har krævet engagement og tålmodighed. Vi har flere gange undervejs måttet se os slået tilbage, og så har der været kampgejst til at finde den rigtige og gode alternative vej. Det er også med til at gøre projektet imponerende, siger Ole Jespersen-Skree.

Tilbage til oversigten Se publikation

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up