Loading...

Folkepensionister med arbejdsindtægt

Folkepensionister vil ikke længere blive modregnet i grundbeløb

Øvrigt23. februar 2024

Ny lov sikrer, at du som folkepensionist fremover både kan have en arbejdsindtægt og samtidig få fuld folkepension og pensionstillæg.

Tidligere blev folkepensionens grundbeløb samt pensionstillægget nedsat, såfremt man havde arbejdsindtægter af en vis størrelse. Lovændringen omfatter ikke personer, der modtager førtidspension, seniorpension eller efterløn. Hvis du som folkepensionist har andre skattepligtige indtægter, såsom pensioner, kapitalindkomst eller aktieindkomst, kan indtægterne fortsat nedsætte pensionstillægget - men ikke folkepensionens grundbeløb.

Din arbejdsindtægt vil fremover ikke nedsætte din folkepension

Den 1. januar 2023 trådte nye regler i kraft, der betyder, at din samlevers eller ægtefælles arbejdsindtægt ikke længere påvirker beregningen af din folkepension, pensionstillæg og personlige tillægsprocent, seniorpension eller førtidspension. Desuden, blev det den 1. juni 2023 vedtaget, at du som folkepensionist ikke vil blive modregnet i din folkepensions grundbeløb eller pensionstillæg på grund af din egen arbejdsindtægt. Det vil sige, at du som folkepensionist kan have en arbejdsindtægt og alligevel få fuld folkepension. Du kan således blive på arbejdsmarkedet, samtidig med at du igangsætter din folkepension - uden hensyntagen til den arbejdsindtægt som du vil oppebære.
Der kan dog være skattemæssige optimeringsmuligheder ved at opsætte (udskyde) folkepensionen og så først igangsætte den, når arbejdsindtægten bliver lavere eller ophører - f.eks. i tilfælde af, at den samlede indtægt medfører topskat. Dette afhænger dog samtidig af dit indkomstbehov nu og her, samt størrelsen af din private pensionsopsparing.
Man skal dog notere, at ventetillæggets størrelse afhænger af, hvor længe man udskyder sin pensionsudbetaling og hvilken udbetalingsform der vælges. Ventetillæg er skattepligtigt. Det udbetalte engangsbeløb beskattes, men indgår ikke ved beregning af eventuel topskat.

Seniorpension, førtidspension og efterløn modregnes stadig

Lovændringen omfatter ikke dig, hvis du modtager seniorpension, førtidspension eller efterløn.


Hvornår gælder de nye regler fra?

Ændringen har virkning fra 2024 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. Det betyder, at du får beregnet din folkepension efter de nuværende regler i hele 2023, og så vil du få den efterreguleret i 2024.


Pensioner og kapitalindkomst kan fortsat nedsætte pensionstillægget

Hvis du som folkepensionist har andre skattepligtige indtægter, kan indtægterne fortsat nedsætte pensionstillægget, hvis indtægterne er over 91.300 kr. pr. år for enlige eller 182.900 kr. pr. år for gifte/samlevende (2023).  Andre indtægter omfatter f.eks. andre og private pensioner, aktieindkomst eller kapitalindkomst.

VIL DU GERNE VIDE, HVAD DER ER OPTIMALT I DIN KONKRETE SITUATION?

Så er du velkommen til at kontakte din lokale revisor - vi står klar til at hjælpe dig. 

Hent din printversion af artiklen her Folkepensionister med arbejdsindtægt

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up