Loading...

Solceller og vindmøller - smart investering?

Øvrigt12. september 2023

Som følge af de hastigt stigende elpriser siden 2022, har der været fornyet interesse for solceller og vindmøller – og det er forståeligt. Investering i solceller og vindmøller kan derfor være en fornuftig forretningsmæssig disposition, både af hensyn til salg, og med henblik på eget forbrug af elektricitet. Hos Partner Revision tilstræber vi en enkel og smertefri grøn investering, uanset din situation.

 

Overordnede skatteregler på området

Såfremt du har investeret i et vedvarende energianlæg, og dit anlæg er tilsluttet forsyningsnettet, så er du i udgangspunktet skattepligtig af din indkomst ved salg af energi efter Statsskattelovens § 4. Afhængig af dine konkrete forhold,vil investeringer i vedvarende energianlæg i nogle tilfælde blive betragtet som erhvervsmæssig virksomhed, og i andre tilfælde blive betragtet som hobbyvirksomhed.

Den skematiske metode - hobbyvirksomhed

Den skematiske metode kan anvendes for de vedvarende energianlæg, som er omfattet af hobby-virksomhed. Med den skematiske metode har du ikke ret til at afskrive på energianlægget. Samtidigt er der ikke fradrag for udgifter i forbindelse med drift af dit vedvarende energianlæg.
Omvendt skal du med den skematiske metode kun betale skat, hvis du har solgt elektricitet for mere end 7.000 kr. pr. kalenderår. Har du solgt elektricitet for mere end 7.000 kr., skal 60 pct. af  det overskydende beløb medtages i din årsopgørelse. Dit private forbrug af elektricitet er skattefrit.

Den regnskabsmæssige metode – erhvervsmæssig virksomhed

Vurderes dit vedvarende energianlæg at være erhvervsmæssigt, skal den regnskabsmæssige metode anvendes til opgørelsen af indkomsten forbundet med dit ernergianlæg. Her har du ret til at afskrive på dit vedvarende energianlæg efter saldometoden, og samtidigt kan du fradrage udgifter forbundet med driften af dit vedvarende energianlæg.
Omvendt er alle indtægter skattepligtige. Dit private elektricitetsforbrug fra anlægget skal også medregnes. Værdien, som du skal beskattes af, er for kalenderåret 2023 fastsat til 2,56 kr. pr. kWh.
Såfremt du har et privat elforbrug fra dit energianlæg, anbefaler vi at du måler dit faktiske forbrug – for ellers bliver du beskattet efter de standardsatser, som fremgår af den juridiske vejledning.
 

Beregningseksempel 1 - Dit vedvarende energianlæg er hobbyvirksomhed

Faktiske forhold
Vi forestiller os, at du 1. januar 2023 har investeret i et vedvarende energianlæg. Anlægget koster i alt 100.000 kr. Dit vedvarende energianlæg er tilsluttet forsyningsnetværket, men alligevel bliver det vurderet, at dit energianlæg er omfattet af reglerne for hobbyvirksomheder, og ikke er erhvervsmæssig.
I indkomståret 2023 sælger du elektricitet for 10.000 kr., og du forbruger selv 10.000 kWh. Du har ingen omkostninger i løbet af 2023, i forbindelse med indkomsterhvervelsen.

Dine skattemæssige forhold
Som tidligere nævnt, skal de første 7.000 kr. ved salg af elektricitet fra dit vedvarende energianlæg ikke medregnes i din skattepligtige indkomst. Du sælger elektricitet for 10.000 kr., så af de resterende 3.000 kr. skal 60 pct. medtages i din årsopgørelse. 60 pct. af de 3.000 kr. udgør 1.800 kr., og det skal selvangives i rubrik 20 i din årsopgørelse.
Du er ikke berettiget til at fradrage omkostninger du har afholdt i forbindelse med driften af dit vedvarende energianlæg. Du må ikke afskrive på dit vedvarende energianlæg. Du bliver ikke beskattet af privat forbrug af elektricitet, fra dit vedvarende energianlæg.

Skattemæssigt resultat
1.800 kr. indberettes som skattepligtig indkomst i rubrik 20 i din årsopgørelse, for indkomståret 2023.

Beregningseksempel 2 - Dit vedvarende energianlæg er erhvervsvirksomhed

Faktiske forhold
Vi forestiller os samme scenarie som ovenstående, hvor du i indkomståret 2023 samlet sælger elektricitet for 10.000 kr., og selv forbruger 10.000 kWh, med en skattepligtig værdi á 25.600 kr. Nu vurderes dit vedvarende energianlæg at være selvstændig erhvervsvirksomhed.

Dine skattemæssige forhold
Alle indtægterne fra virksomheden skal medregnes i den skattepligtige indkomst, herunder også værdien af dit eget forbrug. De samlede skattemæssige indtægter udgør således følgende:

Salg af elektricitet  10.000 kr. + Privat forbrug af elektricitet 25.600 kr. = Skattemæssige indtægter 35.600 kr.

Efter den skattemæssige saldometode, må du afskrive 25% af anskaffelsessummen af dit vedvarende energianlæg i 2023. Du afskriver således 25% af 100.000 kr., samlet 25.000 kr. Du har ingen omkostninger forbundet med årets drift af dit vedvarende energianlæg.

Skattemæssigt resultat:
Dine indtægter på 35.600 kr. fratrukket årets afskrivninger på 25.000 kr., betyder at du har et skattepligtigt resultat på 10.600 kr. for indkomståret 2023.

Overvejer du at investere i vedvarende energi? Vil du gerne høre mere om det mest optimale i din konkrete situation? Tag fat i din revisor - vi er klar til at hjælpe dig.

Hent din printversion af artiklen her Faktaark sol og vind

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up