Loading...

Frist for frivillig indbetaling af acontoskat den 1. februar 2024

Skat18. januar 2024

Har man som selskab udsigt til en større restskat for indkomståret 2023, vil mange selskaber overveje at indbetale frivillig acontoskat senest den 1. februar 2024.

Frivillig acontoskat dækker størstedelen af den skat, som danske selskaber, fonde, foreninger mv. indbetaler. 
Grundet stigningen i restskattetillægget vil vi opfordre til at der foretages en frivillig indbetaling, såfremt man forventer en større restskat.


Restskattetillæg og rentesatser

I slutningen af 2023 offentliggjorde Skattestyrelsen satsen for restskattetillæg for selskaber, fonde og foreninger for indkomståret 2023, samt satsen for det rentetillæg, der skal betales ved frivillig indbetaling af acontoskat den 1. februar 2024.
Restskattetillægget har de seneste år været fastsat til: 
2022: 4,4%
2023: 7,7%

Restskattetillægget er steget med 75%, hvilket er i linje med renteudviklingen. Rentetillægget ved frivillig indbetaling af restskat den 1. februar er fastsat til 1,5%. Hvis selskabet har udsigt til at betale restskat kan man overveje at betale skatten, så den opgøres på nuværende tidspunkt – det vil sige den 1. februar 2024 - mod et rentetillæg på 1,5%. Alternativt kan man afvente og betale skatten den 20. november 2024 mod et restskattetillæg på 7,7%
Restskattetillægget og rentetillægget er ikke fradragsberettiget.

Skal et selskab låne til betaling af skatten, da kan det betale sig hvis selskabets lånerente er under 9,7%. Derfor er frivillig acontoskat indbetaling den 1. februar en fordel, såfremt man kan låne til en lavere rente. Hvis lånerenten er højere anbefales det at vente med indbetaling til den 20. november 2024.
Rentegodtgørelsen til overskydende skat udgør 3,6% for indkomståret 2023. Denne gives dog ikke for overskydende skat, der kan spores tilbage til en frivillig indbetaling fra den 1. februar 2024.
Det kan derfor ej heller betale sig at indbetale for meget.

VIL DU GERNE VIDE, HVAD DER ER OPTIMALT I DIN KONKRETE SITUATION?

Så er du velkommen til at kontakte din lokale revisor - vi er klar til at hjælpe dig.

 

 

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up